Εγκατάσταση & υποστήριξη δικτύων

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων υπολογιστών, τόσο ενσύρματων (τοπικών δικτύων LAN) όσο και ασύρματων (Wi-Fi), ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και ανεξαρτήτως αριθμού χρηστών.

Οι υπηρεσίες δικτύων περιλαμβάνουν:
Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύου
Αναβάθμιση δικτύου
Επανασχεδιασμό δικτύου
Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Ασύρματων Δικτύων
Ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων
Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου
Συντήρηση / επισκευή δικτύου
Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης
Εγκατάσταση / Συντήρηση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (Servers)
Αποκατάσταση προβλημάτων κεντρικών υπολογιστών

 

Καλέστε μας σήμερα για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες